Over het VKC

Het VKC (Vrouw en Kind Centrum) stelt zich tot doel cursussen en activiteiten aan te bieden voor vrouwen die binnen moeilijk bereikbare doelgroepen vallen, waarbij de focus enerzijds ligt op gezelligheid en anderzijds op het ondersteunen en stimuleren van ontplooiing en persoonlijke groei. Het centrum zet zich in voor vrouwen met allerlei verschillende culturele en etnische achtergronden die veelal op of rond het financieel minimum leven. Voor sommigen is een eigen bijdrage van een euro voor activiteiten al te veel.

Het VKC heeft een stedelijke oriëntatie (Leiden) en bereikt tientallen vrouwen per jaar. Een aantal van hen komt al jaren bij het VKC maar er is ook een groot verloop doordat de vrouwen, inmiddels gesterkt in hun kwaliteiten, het VKC op een gegeven moment niet meer nodig hebben. Het VKC is uniek omdat het voor een belangrijk deel door vrijwilligers in stand wordt gehouden, van onderaf is opgezet en de financiering van de activiteiten plaatsvindt op basis van aangevraagde en verkregen fondsen. Alleen het pand wordt gefinancierd uit een daartoe door de gemeente Leiden verstrekte subsidie. De doelstelling achter reeds bestaande en alle nieuw te ontwikkelen activiteiten is de ontwikkeling van de Leidse vrouw, dit ongeacht de plek waar haar wieg ooit heeft gestaan, hetzij in werk dan wel privé.

Verhuur

Voor vergaderingen en verenigingsactiviteiten is het VKC onder voorwaarden te huur. Voor informatie over het huren van ruimtes kunt u bellen naar: 071-5233480. Het VKC is niet te huur voor particulieren.

Dit nummer is te bereiken:
maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 en 15:00 uur

Inschrijven nieuwsbrief

* is verplicht